Administracinė informacija

Čia rasite būtiną informaciją apie mūsų įstaigą ir svarbiausius dokumentus.

Susipažinkite su mūsų pirmųjų įstaigos metų veiklos rezultatais. 

2021 m veiklos ataskaita Visaginas