Duomenų apsauga

Kviečiame susipažinti su Visagino futbolo centro duomenų apsaugos duomenų tvarkymo taisyklių naujausia redakcija: 2024-03-10 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės