Korupcijos prevencija

VšĮ Visagino futbolo centras saco veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu. Daugiau apie korupciją, jos prevenciją galite rasti šioje nuorodoje.

VšĮ Visagino futbolo centre už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą atsakinga Marketingo ir komunikacijos vadovė Ieva Gasparovičiūtė.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis mūsų įstaigoje kreiptis šiuo el. paštu: bfa.visaginas@gmail.com arba telefonu +37060041880.

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas įstaigos VšĮ Visagino futbolo centre ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:

  • Įstaigos direktoriui Ivan Švabovič telefonu: +37068789032, el. paštas: bfa.visaginas@gmail.com. 
  • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
  • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.
  •  Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu. 
  • Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

DOKUMENTAI

Čia galima susipažinti su VšĮ Visagino futbolo centro dokumentais, skirtais užtikrinti korupcijos prevenciją.