Viešieji pirkimai

2022 m. VšĮ Visagino futbolo centras tapo perkančiąja organizacija. 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 5 dalimi "Perkančiosioms organizacijoms, kurių per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), atliekant šiuos pirkimus, šio įstatymo reikalavimai, išskyrus šio įstatymo 17 ir 96 straipsnius, netaikomi."

 

Kviečiame susipažinti su svarbiausiais viešųjų pirkimų dokumentais:

Įsakymas del viesuju pirkimo tvarkos patvirtinimo

Įsakymas del viesuju pirkimo plano patvirtinimo

 

Kviečiame susipažinti su 2023 viešųjų pirkimų ataskaita spaudžiant šią nuorodą.