Korupcijos prevencija

VšĮ Visagino futbolo centras saco veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu. Daugiau apie korupciją, jos prevenciją galite rasti šioje nuorodoje.

VšĮ Visagino futbolo centre už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą atsakinga Marketingo ir komunikacijos vadovė Ieva Gasparovičiūtė.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis mūsų įstaigoje kreiptis šiuo el. paštu: bfa.visaginas@gmail.com

DOKUMENTAI

Čia galima susipažinti su VšĮ Visagino futbolo centro dokumentais, skirtais užtikrinti korupcijos prevenciją.