1.2 proc. parama

Teisinis Viešosios įstaigos statusas leidžia VšĮ Visagino futbolo centrui (BFA Visaginui) priimti iš Jūsų paramą, skiriant 1,2% išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio nuo gautų pajamų per kalendorinius metus. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų. 

Prašome visų bendruomenės narių ir futbolo mylėtojų geranoriškumo ir indėlio, siekiant bendromis pastangomis žengti stiprų žingsnį vaikų ugdymo kokybės gerinimo linkme – prie to svariai prisidėtų ir Jūsų 1,2 % mokesčio nukreipimas Jūsų ir kartu visos BFA Visagino futbolo akademijos vaikų ugdymui.

Jūsų skiriama parama bus naudojama tik vaikų ugdymo kokybei gerinti: papildomam treniruočių inventoriui įsigyti, trenerių kvalifikacijai kelti, komandų išvykoms į rungtynes ir stovyklas.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS)
 2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“
 3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
 4. Užpildykite FR0512 formą tiesiogiai EDS portale. (pildymo instrukcija)
 5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
  • (!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2023
  • (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
  • (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
  • (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 305806607
  • (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Parama sporto veiklai
  • (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2.

Iš anksto dėkojame už Jūsų geranoriškumą.